Rezistencia / Veronica Roth , Elena Guričanová prel. - Slovart, Bratislava, 2012.
ISBN 8-80-556-0654-5
literatúra americká - sci-fi - trilery - romány mysteriózne
1.Divergencia 3.Experiment 4.Štyri
vypožičaná K105543 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ