Experiment / Veronica Roth , Elena Guričanová prel. - Slovart, Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-556-0806-8
literatúra americká - trilery - sci-fi - romány mysteriózne
1.Divergencia 2.Rezistencia 4.Štyri
vožná K105544 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ