Štyri / Veronica Roth , Elena Guričanová prel. - Slovart, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-556-1285-0
literatúra americká - trilery - sci-fi - romány mysteriózne
1.Divergencia 2.Rezistencia 3.Experiment
vožná K105545 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ