Skutočný príbeh o Pinocchiovom nose : Román o zločine / Leif G.W. Persson , Simona Jánošková prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2016.
ISBN 8-80-8114-598-8
literatúra švédska - trilery
vožná K105549 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ