Ztracený Caravaggio : Hledání zmizelého mistrovského díla / Jonathan Harr , Marcela Nejedlá prel. - Slovart, Praha, 2008.
ISBN 8-80-7391-075-4
literatúra americká - príbehy skutočné - Caravaggio (Michelangelo Merisi- maliar) - romány napínavé
vožná K105552 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ