Sestrin sľub : Príbeh sestier v Osvienčime / Rena Kornreich Gelissen , Terézia Stubniaková prel. - Motýľ, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8164-166-4
literatúra americká - Osvienčim - nacizmus - príbehy skutočné - tábory koncentračné - holokaust - vojna svetová II. 1939-1945
vypožičaná K105561 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ