Posledný žid z Treblinky : Treblinka(1942-1943) / Chil Rajchman , Michaela Rubešová prel. - Motýž, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8164-155-8
literatúra požská - romány vojnové - holokaust - nacisti - príbehy skutočné - tábory koncentračné - Požsko - Treblinka -koncentračný tábor - vojna svetová II. 1939-1945
vožná K105572 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ