Útek z Auschwitzu / Joel C. Rosenberg , Michal Zidor prel. - Motýž, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-8164-143-5
literatúra americká - romány vojnové - tábory koncentračné - príbehy skutočné
vožná K105576 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ