Strážkyňa príbehov / Lisa Wingateová , Zuzana Vengliková prel. - Vydavatežstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2016.
ISBN 8-80-898220-5-8
literatúra americká - romány ženské - romány napínavé
vožná K105584 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ