Elegantná pretvárka : Sága rodu Hawthornovcov / Kristi Ann Hunterová , Marta Szeghy prel. - Vydavatežstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2017.
ISBN 8-80-89822-17-1
literatúra americká - romány historické - romány ženské
1.Šžachtická rošáda 3.Nezvyčajné manželstvo 4. Neželaná príažlivos
vožná K105585 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ