Šľachtická rošáda : Sága rodu Hawthornovcov / Kristi Ann Hunterová , Eva Bubnášová prel. - Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2017.
ISBN 8-80-89822-11-9
literatúra americká - romány historické - romány ženské
2. Elegantná pretvárka 3.Nezvyčajné manželstvo 4. Neželaná ptíťažlivosť
voľná K105586 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ