Nezvyčajné manželstvo : Sága rodu Hawthornovcov / Kristi Ann Hunterová , Jana Hlatká prel. - Vydavateľstvo i527.net s.r.o., Bansk  Bystrica, 2018.
ISBN 8-80-89822-25-6
literatúra americká - romány historické - romány ženské
1. Šľachtická rošáda 2. Elegantná pretvárka 4. Neželaná príťažlivosť
voľná K105587 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ