Ako neprísť o dieťa : Prvá pomoc pre mamičky a všetkých, čo sa starajú o deti / Viliam Dobiáš , Branislav Podhoranský - Dixit, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-89662-26-5
614.8 - pomoc prvá - ochorenia - úrazy - deti choré - krvácanie - bezvedomie - šok traumatický - otravy - poruchy dýchania - trávenie - lekárnička - infarkt - porážka mozgová - resuscitácia
voľná K105592 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ