Zmiznutie Felicie / Jorn Lier Horst , Zuzana Demjánová prel. - Premedia, Bratislava, 2018.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-623-0
literatúra nórska - romány kriminálne
vypožičaná K105602 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ