Mama milovala Gabčíka / Veronika Homolová Tóthová - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6492-2
literatúra slovenská - príbehy skutočné - Gabčík, Jozef - odboj - romány životopisné - vojna svetová II. 1939-1945 - Malinová, Anna
vypožičaná K105610 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ