Bar U kohúta / John Grisham , Alena Redlingerová prel. - Ikar, Bratislava, 0.
ISBN 8-80-551-6329-1
literatúra americká - romány detektívne
vypožičaná K105625 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ