Posledné dievča : Príbeh o mojom únose, zajatí a boji proti Islamskému štátu / Nadia Murad , Jenna Krajeski , Barbora Daxner prel. - Citadella, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-8182-122-6
romány životopisné - Irak - islam - Islamský štát - Murad, Nadia - obchod s bielym mäsom - príbehy skutočné - únosy - týranie
voľná K105638 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ