Spojenia / Delphine de Vigan , Alexander Halvoník prel. - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6271-3
literatúra francúzska - romány spoločenské - alkoholizmus - mládež - tínedžeri - kríza - kríza manželská
voľná K105651 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ