Po stopách dávnej Bratislavy : Ako sa v hlavnom meste žilo kdysi? Zaujímavosti a fakty nielen z Prešporka / Vladimír Tomčík , Vladimír Tomčík prel. - Knižná edícia autorov denníka SME, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-559-0349-1
908 - Bratislava - zaujímavosti - dejiny - publikácie obrazové
voľná K105652 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ