Slovanský patrón : Životopisný román o svätom Vojtechovi / Jozef Repko - Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 2014.
ISBN 8-80-7162-982-5
literatúra slovenská - romány životopisné - svätci - Svätý Vojtech
voľná K105655 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ