Praktická vakcinológia nielen pre medikov / Henrieta Hudečková - Lajka, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-969208-2-2
614.4 - medicína - lekárstvo - zdravotníctvo - vakcinácia - imunita - choroby - choroby infekčné - látky očkovacie - protilátky - epidemiológia
vožná K105671 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ