Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí / Antónia Kovalčíková , Alena Kordošová - Iura Edition, Bratislava, 2008.
Edícia Ekonómia
ISBN 8-80-8078-221-4
336 - účtovníctvo - organizácie rozpočtové - majetok nehmotný - majetok hmotný - organizácie príspevkové - účtovníctvo obcí - sektor verejný
vožná K105673 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ