Afganistan : História boje prežitie / Zahir Jaan Zaher - Zaher International s.r.o., Bratislava, 2014.
ISBN 8-80-971702-0-2
91 - Afganistan - cestopisy
voľná K105681 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ