Přírodní léčení makrobiotikou / Michio Kushi , Jiřina Márová prel., Jarmila Průchová prel. - Východoslovenské vydavatežstvo, Ko¨ice, 1992.
ISBN 80-234-0028-2
613.2 - výživa - makrobiotika - liečenie - pokrmy makrobiotické - výživa racionálna - strava makrobiotická - medicína alternatívna - liečenie chorôb
vožná K105682 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ