Stojedenročný starček, ktorý sa obával, žepriveľa myslí / Jonas Jonasson , Mária Bratová prel. - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6428-1
literatúra švédska - romány spoločenské - romány humoristické
vypožičaná K105713 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ