Tá, čo sa vracia / Donatella Di Pietrantonio , Adriana Šulíková prel. - Inaque, Bratislava, 2018.
Edícia Pandora
ISBN 8-80-89737-86-4
literatúra talianska - príbehy o dievčatách - romány ženské
vožná K105697 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ