Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie : Materiál, ktorý si treba pozerať na internete / Antonín Kozoň .
ISBN 8-80-89533-18-3
Rómovia - komunita rómska - socializácia - etnikum - nezamestnanosť - rodina - kultúra - kultúra rómska - 397
POZOR! Publikáciu nemáme vo fonde, môzeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
voľná K105720 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ