Zborník Slovenského banského múzea / Zborní zahl. - Slovenské banské múzeum, Bansk  ›tiavnica, 2017.
ISBN 8-80-85579-54-3
622 - zborníky - múzeá - múzeum banské - baníctvo
vožná K105726 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ