Kamennými cestami : Oko art / Peter Kováčik , Milan Gross - DALI-BB, s.r.o., Bansk  Bystrica, 2018.
ISBN 8-80-8141-172-4
908 - cestopisy - literatúra regionálna - Horná Nitra - Prievidza - Nitrianska krážovská vínna cesta - cesta vínna - história - história regionálna
vožná K105729 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ