S pokojom v duši / Jarmila Slováková - JJK, Bansk  Bystrica, 2019.
ISBN 8-80-972715-2-7
literatúra slovenská - romány ženské
1. Neverná 2. Slobodná
vypožičaná K105739 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ