Pons : Stručná gramatika nemčiny / Heike Voit , Dana Čikelová prel. - Príroda, Bratislava, 2005.
ISBN 80-07-01271-0
803 - učebnice - jazyk nemecký - knihy pre samoukov - gramatika
vožná K96421 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ