Mali sme šťastie / Georgia Hunterová , Zuzana Gáliková prel. - Tatran, Bratislava, 2018.
Edícia LUK - Knižnica modernej svetovej prózy
ISBN 8-80-222-0943-4
literatúra americká - romány vojnové - vojna svetová II. 1939-1945 - gulagy sibírske - holokaust - príbehy skutočné
vypožičaná K105750 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ