Carrie / Stephen King , Veronika Redererová prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3440-6
literatúra americká - romány napínavé - horory
vožná K105752 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ