Bezohľadný darebák : Osudy rodu Ravenelovcov / Lisa Kleypasová , Lucia Lukáčová prel. - Ikar, Bratislava, 2017.
ISBN 8-80-551-5251-6
literatúra americká - romány ženské - romány ľúbostné
2. Nemilosrdný magnát
vypožičaná K105761 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ