Nabrúsený šéfkuchár : Bludy a pravda o zdravom stravovaní / Anthony Warner , Kristína Horková prel. - Slovart, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-556-3477-7
613.2 - stravovanie - strava zdravá - detoxikácia - antioxidanty - cukor - poruchy príjmu potravy - rakovina - polotovary - životospráva
vožná K105767 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ