Podaj mi ruku / Tove Alsterdal , Miroslav Zumrík prel. - Lindeni, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-566-0897-5
literatúra švédska - romány kriminálne - trilery
vožná K105781 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ