Maj pekný deň / Lina Franková - Magna Publishing, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-89917-58-7
literatúra slovenská - romány ženské - homosexuáli - gayovia
vožná K105783 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ