Denník odvážneho bojka : Rodinný úlet / Jeff Kinney , Elena Guričanová prel. - Ikar, Bratislava, 2018.
ISBN 8-80-551-6140-2
literatúra americká - denníky - príbehy o chlapcoch - príbehy humorné
vypožičaná K105787 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ