Zdraví a silní : Príručka výživy pre matky, deti a adolescentov / George D. Pamplona-Roger , Dominika Matisová prel. - Advent Orion, VrŁtky, 2018.
ISBN 8-80-8071-205-1
613.95 - medicína - lekárstvo - výživa - výživa detí - výživa detská - výživa plodu - dieťa - adolescenti - dojčenie - alergie - doplnky - doplnky výživové - tehotenstvo - vegetariánstvo - hyperaktivita - ADHD - anorexia mentálna - bulímia - neznášanlivosť - neznášanlivosť potravinová
voľná K105805 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ