Počítač a Windows v škole / Peter Chabada , Erik Klein - Príroda, Bratislava, 2002.
ISBN 80-07-11215-4
681 - počítače - Windows 98 - príručky pre študentov - hardvér - softvér
vožná K96430 D
vožná K96441 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ