Šéf môjho šéfa / Michaela Zamari - Meridiano-press, Bansk  Bystrica, 2017.
ISBN 8-80-89808-65-6
literatúra slovenská - romány ženské
2. Šéfom môjmu šéfovi 3. Osud nevyjednáva
vypožičaná K105812 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ