Lazár / Lars Kepler , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-551-6571-4
literatúra švédska - romány kriminálne
vypožičaná K105864 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ