Anna Šarišská amazonka / Eva Ava Šranková - Brána, Praha, 2016.
ISBN 8-80-7243-928-7
literatúra slovenská - romány historické - romány ženské
vypožičaná K105870 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ