Obrazové dějiny první světové války / Andrew Wiest , Karel Kopička prel. - Euromedia Group, Praha, 2003.
ISBN 80-242-1074-6
940.3 - vojna - vojna svetová I. 1914-1918 - operácie - operácie vojenské - dejiny - dejiny svetové
vožná K105873 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ