Zadná izba / Jorn Lier Horst , Zuzana Demjánová prel. - Premedia, Bratislava, 2019.
Edícia Labyrint
ISBN 8-80-8159-705-3
literatúra nórska - romány kriminálne
1. Katharinin kód
vypožičaná K105877 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ