Les prízrakov / Juraj Červenák - Slovart, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-556-3917-8
literatúra slovenská - romány historické - romány kriminálne
1. Mŕtvy na Pekelnom vrchu 2.Krv prvorodených 3.Ohnivé znamenie 4.Diabol v zrkadle 5.Vlk a dýka
vožná K105901 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ