Ovce, kozy a ošípané : Domáci chov / Dušan Ochodnický , Ján Poltársky - Príroda, Bratislava, 2003.
ISBN 80-07-11218-9
chov zvierat - ovce - kozy - ošípané - produkty - plemená - rozmnožovanie - výživa - kŕmenie - choroby - 636.3
voľná K96448 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ