Valentína : Kde sa dve bijú, zvíťazí láska / Jana Graterová - Marenčin PT, Bratislava, 2015.
ISBN 8-80-8114-461-5
literatúra slovenská - romány ženské
vypožičaná K105939 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ