František Jozef I. : Cisár rakúsky a kráľ uhorský 1830 - 1916 / Michaela Vocelka , Karl Vocelka , Peter Schreiber prel. - Citadella, Bratislava, 2019.
ISBN 8-80-8182-139-4
929 - František Jozef I.(1830-1916) - biografie - Rakúsko-Uhorsko - dejiny - dejiny európske - dejiny rakúsko-uhorské - Sissi-(cisárovná Alžbeta) - panovníci - panovníci uhorskí
voľná K105959 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ