Impérium musí zomrieť : Revolučný pád Ruska / Michail Zygar , Samuel Marec prel. - Absynt, ’ilina, 2019.
ISBN 8-80-8203-107-5
947 - Rusko - história - Rusko cárske - VOSR - komunizmus - dejiny - dejiny ruské - Lenin, V.I. 1870-1924
vypožičaná K105963 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ